Schema

Måndagar

Soma Move

Meckbach Fys


Kl. 11.30-12.15

Kl. 19.00-20.00

Tisdagar 

Meckbach Fys


Kl. 11.30-12.15 

Onsdagar

Meckbach Fys


Kl. 19.00-20.00

Torsdagar

Meckbach Fys


Kl. 11.30-12.15

Lördagar

Meckbach Fys


Kl. 09.30-10.30