Schema

Måndagar

Meckbach Fys


Kl. 18.30-19.30

Tisdagar 

Meckbach Fys

Meckbach Fys


Kl. 11.30-12.15

Kl. 18.30-19.30

Onsdagar

Meckbach Fys


Kl. 18.30-19.30

Torsdagar

Meckbach Fys

Cirkelträning med hög puls som avslutas med core 


Kl. 11.30-12.15

Kl. 18.00-19.00

Fredagar

Meckbach Fys


Kl. 11.30-12.15

Lördagar 

Meckbach Fys

Kl. 09.30-10.30